Mind-Blogs

Mind-Blogs

Lad os hjælpes ad.

Forældre & Anbragte børnPosted by Helle 05 Aug, 2019 23:30
Når et barn ikke trives og ikke har det godt, så skal velfærdssamfundet gribe det, og støtte op om både familien og barnet, og det er som det skal være. Velfærdssamfundet det er både staten og myndighederne, mens samfundet det er jo egentlig bare os alle sammen, venner, naboer, netværk og alle andre, og vi kan etablere og tilbyde et støttende naboskab eller netværk til barn og forældre, og vi kan tilbyde venskab og hjælpe familien ind i fællesskabet med samvær, måske mad og tøj, men også medmenneskelig omsorg - det kan velfærdssamfundet faktisk ikke! Myndighederne, skolen og kommunen må give nødvendig og tilstrækkelig støtte til barn og forældre for at sikre, at barnets levevilkår bliver gode nok, mens lokalmiljøet - den lille by, gaden, naboerne må rykke sammen, og forsøge at være der for den familie der har brug for hjælp. "It takes a village to raise a child" er et ordsprog eller et mundheld, der muligvis stammer fra Afrika. Det betyder at i et samfund, må vi alle bekymre os om alle børnene - altså både egne og andres! Vi skal hjælpes ad allesammen med at finde måder at hjælpe på, så det bliver muligt for forældre og børn at tage imod hjælpen. Sådan må det være.

  • Comments(0)//mind-blogs.mindus.one/#post1

"De skjulte overgreb..."

Mind-blogsPosted by Helle 29 Jan, 2019 22:49


Var det min egen skyld, hvis ikke jeg forsvarede mig, løb væk eller fortalte det til nogen?

Kommentar på baggrund af DR's programmet "de skjulte overgreb"

Børn har ikke entydige symptomer efter seksuelt misbrug! Der er ingen enkel checkliste, som kan afgøre, hvorvidt et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb, og ofte fortæller de ingen om det - mange gange fortrænges overgrebene mere eller mindre. Derfor er vi nødt til at være meget mere opmærksomme, dels for at forebygge overgreb, men også for at opdage, når et barn viser tegn på mistrivsel. Og samtidig er det bare så vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, hvordan vi bliver bedre til at behandle de konsekvenser overgreb har - de symptomer, skader og senfølger som seksuelle overgreb og andre voldelige, overvældende og grænseoverskridende oplevelser kan medføre for børn og unge.

Jeg læste en kommentar i en FB-tråd tidligere idag, hvor en mor, der ligesom mig har set "De skjulte overgreb", skriver om, at pædagogerne måske har nemmere ved at se mistrivsel hos børn - når de mistænker forældrene for på den ene eller den anden måde at være årsag til barnets symptomer!!
Det gi'r faktisk en hel del stof til eftertanke, for hvordan er fokus og kontekst jo netop altid medskaber af den virkelighed vi hver især oplever. Sker der eventuelt i for høj grad en ensretning af for eksempel pædagogers tænkning, opfattelse og forståelse på uddannelserne, i samfundet og måske en slags fag-kultur?

DR udsendelsen har heldigvis et stort fokus på at familier og børn skal have hjælp, når børn har været udsat for seksuelle overgreb. Der er faktisk en rimelig god prognose, hvis der tilbydes tilstrækkelig hjælp så hurtigt som muligt, til alle involverede - OG så længe, som det er nødvendigt, men desværre er det ikke sket!

Det er helt afgørende vigtigt, at støtte alle der er omkring børnene i dagligdagen - forældre, pædagoger og eventuelt andre, fordi det er vigtigt, at de voksne kan skabe tilstrækkelig tryghed og en ordentlig og forudsigelig hverdag.
Det er heldigvis muligt at hjælpe både børn og familier effektivt, med at overvinde traumatiske overgreb, hvilket da også fremhæves i udsendelsen. Desværre siger den psykolog, der behandler nogle af børnene også
"... børn helt ned til 2 år - de har jo ikke haft nogen mulighed for at forsvare sig eller komme væk" Oplevelsen af at være seksuelt krænket er oftest meget kompleks, og psykologens udtalelse kan desværre risikere at skabe vanskeligheder for nogle misbrugte børn, og den kan også skabe nogle generelle misforståelser, som i høj grad kan være med til at fastholde myter og tabuer - hvilket selvfølgelig ikke gavner hverken forebyggelse eller behandling og recovery.

Det er ikke kun de helt små børn der ikke slår fra sig eller flygter eller på en anden helt tydelig måde forsvarer sig, når de udsættes for overgreb.
Forsvarsresponser kan være meget subtile, men også meget individuelle - og mange - små som store, bliver manipuleret til at føle en slags sympati for det menneske, der forgriber sig på dem. Nogle børn mødes med eller går "frivilligt" med deres krænker igen og igen, og de fortæller heller ikke nogen, om det de oplever - ofte netop fordi det er lykkedes for en krænker at manipulere dem. Nogle børn er manipuleret så grumt, i nogle følelsesmæssige sårbarheder de har allerede før mødet med deres overgrebsmand, og blandt andet derfor, men også af flere andre årsager bliver børnene ofte usikre og tilbøjelige til at give deres krænker ret - "det er måske min egen skyld" "der er noget galt med mig" - hvilket selvfølgelig er katastrofalt.
Det er alt for svært - selvfølgelig for disse børn, men også for den generelle forståelse, at voksne taler om overgrebene, som om det er noget alle flygter fra, hvis de kan, fordi sådan er virkeligheden nemlig ikke. Men alle børnene - både de relativt få, der er tvunget med vold eller trusler om vold, og dem der er manipuleret på en anden måde, risikerer nøjagtig de samme livsødelæggende traumer - manglende trivsel og mistet evne til at udnytte sit potentiale.
Det er overordentlig vanskeligt at overvinde følelsen af at "det var min egen skyld" og usikkerheden omkring "hvorfor sagde jeg ikke nej" "hvorfor fortalte jeg det ikke til nogen - men det er eller var selvfølgelig aldrig nogensinde barnets eller den unges skyld eller ansvar. Det er altid udelukkende kun de voksne, der alene har ansvaret for, at der ikke bliver begået hverken seksuelle eller andre overgreb på børn og unge - og ingen børn kan i øvrigt forsvare sig eller flygte fra en voksen overgrebsmand. Det er desværre kun ganske få, der formår at fortælle om, hvad der er sket.

DR's udsendelse "De skjulte overgreb"

/
Helle Bay  • Comments(0)//mind-blogs.mindus.one/#post0